"ALLEEN SAMEN ZIE JE HET GROTERE GEHEEL EN ORGANISEER JE DE ECHTE ZICHTBARE VERANDERING"


  

Mobirise
Zichtbaar veranderen

De wereld verandert in razend tempo. En jij en je organisatie moeten mee.
Maar hoe? Veranderen of innoveren lijkt soms complex, ontastbaar en daardoor moeilijk te realiseren. 

Stilstaan is uitsterven. Wil je bijblijven of de concurrent de baas zijn, dan moet je innoveren of veranderen. Bij Zichtbaar Veranderen staat de mens centraal. Als je mensen niet meekrijgt in de verandering of innovatieslag, kom je er niet. Ik help je grip en zicht te krijgen op het verander- of innovatietraject dat je voor ogen hebt. Zodat je bestaansrecht behoudt en relevant blijft. Nu en in de toekomst.
 

 "Niet omdat de dingen moeilijk zijn, durven wij niet, maar omdat wij niet durven zijn de dingen moeilijk"

Evie Schürmann, oprichter van Zichtbaar Veranderen brengt het startpunt, proces en het einddoel letterlijk voor je in kaart. In elk verander- of innovatietraject betrek ik mens, proces en product vanuit de inhoud om vervolgens tot een transparante strategie te komen die gedragen wordt binnen de organisatie.
Evie gelooft erin dat iedereen talent heeft en dat het juist nu van belang is om alle kwaliteiten in je team optimaal in te zetten. Pas dan gaat de organisatie floreren. Met diverse creatieve werkvormen begeleidt zij teams naar een optimale samenwerking.

Werkwijze

In onderstaande animatie kun je zien hoe ik te werk ga.

Wat kan ik voor je doen?

Laat mij je helpen bij het aanjagen van het verander- of innovatietraject. Afhankelijk van de situatie en van jouw wensen kan ik het volgende voor je doen.

Als sparringpartner

Ik begeleid je bij het in
gang zetten van een verandertraject door jou te trainen als aanjager van verandering.
Je brengt samen het probleem
in beeld (letterlijk) en zet
het proces in gang om tot een oplossing te komen.

Als professionals onder elkaar help ik je achter de schermen gedurende het hele traject. Als verbinder


Door mijn ervaring op het gebied van verander-management weet ik snel inzichtelijk te maken wat de huidige situatie is en waar je als organisatie naartoe wil groeien. Tijdens verschillende sessies breng ik de dynamiek van jouw team in kaart en creëer ik draagvlak binnen het team. Want bewustzijn is het begin van verandering. Tot slot bied ik concrete handvatten om tot de gewenste verandering te komen en zorg ik voor een heldere planning.

Als versneller

Samen geven we het verandertraject van A tot Z handen en voeten. We kijken naar de gewenste situatie en wat ervoor nodig is om daar te komen. Ik zorg er samen met jou voor dat we op korte termijn resultaten boeken en er draagvlak ontstaat binnen de stakeholders. Vanuit jullie visie komen we tot een roadmap en verdelen we de taken om samen tot de gewenste versnelling te komen. 


VISUALISEREN
VAN DE STRATEGIE

LEGO® SERIOUS PLAY®

PLAYMOBIL PRO

AGILE

GROWTH HACKING

DESIGN THINKING

SERIOUS GAMES

PROJECT MANAGEMENT

Enkele klanten die je voor gingen...

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

Kennismaken?

Ik drink graag een kopje koffie met je om te verkennen of we elkaar kunnen versterken

Volg me op de socials

By Evie - Zichtbaar Veranderen